Báo giá các gói Sản phẩm/Dịch vụ
Phí khởi tạo & thuê bao
phần mềm dành cho
Đơn vị trực thuộc
Phí khởi tạo phần mềm QLTS.VN dành cho đơn vị trực thuộc
8.000.000 VNĐ/
Gói/Đơn vị
Phần mềm QLTS cho đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo tài sản của đơn vị mình.
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
2.000.000 VNĐ/
Đơn vị/Năm
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
Phí khởi tạo & thuê bao
phần mềm dành cho
Đơn vị chủ quản
Phí khởi tạo phần mềm QLTS.VN dành cho đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính
20.000.000 VNĐ/
Gói/Đơn vị
Phần mềm QLTS.VN dành cho đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính (Sở Y tế, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính…) tổng hợp báo cáo tài sản của toàn ngành, toàn địa phương.
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
4.000.000 VNĐ/
Đơn vị/Năm
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
Dịch vụ
Đào tạo/ Triển khai
Đào tạo tại đơn vị
4.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
Đào tạo tập trung
1.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Đào tạo tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày cho tối đa 02 người/đơn vị.