Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
MISA cung cấp đa dạng các gói sản phẩm, dịch vụ giúp khách hàng lựa chọn các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của đơn vị
Đơn vị trực thuộc
Đơn vị chủ quản
KHỞI TẠO
Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên
15.000.000
VNĐ/GÓI
Trong đó:
Phí khởi tạo: 12.000.000 VNĐ
Phí phần mềm năm đầu tiên: 3.000.000 VNĐ
Phần mềm đáp ứng quy trình và nghiệp vụ quản lý tài sản công, công cụ dụng cụ tại đơn vị:
Quản lý kế hoạch mua sắm, cấp phát, …
Quản lý biến động tăng giảm tài sản, tính hao mòn, khấu hao, …
Quản lý tài sản hạ tầng đường bộ, tài sản xác lập sở hữu toàn dân….
GIA HẠN
Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
3.000.000
VNĐ/NĂM
Duy trì dữ liệu phần mềm
Cập nhật quy định mới của nhà nước
Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
KHỞI TẠO
Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên
29.000.000
VNĐ/GÓI
Trong đó:
Phí khởi tạo: 23.000.000đ
Phí phần mềm năm đầu tiên: 6.000.000 VNĐ
Phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tra cứu, thống kê, tổng hợp tài sản công, công cụ dụng cụ của toàn Ngành/địa phương như:
Quản lý thông tin tài sản công, công cụ dụng cụ của các đơn vị trực thuộc
Phê duyệt đề nghị trang cấp mua sắm
Quản lý tình hình nộp báo cáo
Tự động tổng hợp báo cáo…
GIA HẠN
Gói gia hạn sử dụng phần mềm
6.000.000
VNĐ/NĂM
Duy trì dữ liệu phần mềm
Cập nhật quy định mới của nhà nước
Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
Tập huấn/Đào tạo triển khai trực tuyến
Tập huấn
Trực tuyến tập trung
2.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho nhiều đơn vị
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Đào tạo
Trực tuyến từng đơn vị
4.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Tập huấn/Đào tạo triển khai trực tiếp
Tập huấn
Trực tiếp tập trung
4.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung cho nhiều đơn vị tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
Đào tạo
Trực tiếp từng đơn vị
8.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Đào tạo phần mềm trực tiếp cho riêng từng đơn vị tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)