Danh sách gói Sản phẩm/Dịch vụ
Lưu ý:
 • Khi khách hàng triển khai Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên hoặc Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sẽ được bảo hành 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được:
  – Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
  – Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
  – Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
  – Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
  – Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
 • Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sau khi hết hạn bảo hành, chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên.
 • Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/11/2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.